AutoMath Photo Calculator ще решава за вас домашното обучение по математика

AutoMath Photo Calculator е приложение, което може да разпознае пример с помощта на камерата на вашето мобилно устройство и веднага да даде решение. В същото време той познава повече от 250 математически функции и може да работи без да се свързва с интернет. Така изглежда на практика.

Приложението може да реши примери за добавяне, изваждане, умножение, фракции, разделяне, неравенства, квадратни корени, тригонометрични изрази, уравнения, опростяване на полиноми и т.н.

Но най-хубавото е, че AutoMath Photo Calculator е в състояние да ви покаже стъпка по стъпка алгоритъма на решението. И в най-скорошната актуализация на програмата авторът обещава да ни добави решаването на системи от уравнения, изграждането на графики и дори разпознаването на ръчно написани примери!

Въпреки че сега приложението често се бърка с признаването на математическите изрази, то е напълно възможно да се използва. Освен това, AutoMath Photo Calculator има вграден редактор, с който можете да коригирате неправилно разбрани символи на програмата.

По принцип програмата е истинска находка за онези студенти и студенти, които се нуждаят от помощ в усвояването на математиката, алгебрата, тригонометрията и свързаните с нея дисциплини.