GQueues: מתזמן המשימות עבור משתמשי חשבון Google

GQueues הוא מתזמן המשימות מעניין כי כולם צריכים ליהנות באמצעות שירותי Google כל הזמן מזדהה עם עיצובים דומים לשירותים של החברה.

Dock.jpg

אתה לא צריך להירשם לעבודה עם GQueues. בעת השימוש הראשון, פשוט הזן את Gmail או את Google לקבלת פרטים על התחום והתחל להשתמש בו. הפונקציות המעניינות של מארגן זה היא להדגיש: מבנה עץ של משימות, אינטגרציה עם יומן Google, מקשי קיצור נוחים. נוח במיוחד הוא המשלחת של משימות בקבוצת העבודה.

אם יש לך משימות פשוטות רבות המוגבלות בזמן ביצוע ואתה יושב על שירותי Google, ואז לנסות את מנהל המשימות.

Screencast קצר יראה לך איך ומה המוצר הזה עושה.

GQueues